refresh

ProductEerste inschrijving in Nederland

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.


U wilt zich voor het eerst inschrijven in Nederland?

Doe binnen 5 dagen aangifte van uw eerste inschrijving bij de gemeente Nijmegen. Dit geldt ook wanneer u eerder ingeschreven heeft gestaan bij een gemeente, maar uitgeschreven bent vóór 1 oktober 1994.

Bent u ná 1 oktober 1994 uitgeschreven bij een gemeente?
Doe binnen 5 dagen aangifte van hervestiging vanuit het buitenland (digitaal loket).

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland, maar heeft u wel een burgerservicenummer nodig?
Maak dan een afspraak om ingeschreven te worden in het register niet-ingezetenen (digitaal loket).
 
Belangrijk
  • Zorg voor een correcte inschrijving in de basisregistratie personen (BRP). De basisregistratie personen bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft.


Voor een eerste inschrijving in Nederland, komt u persoonlijk met alle gezinsleden naar de Stadswinkel.

U doet aangifte binnen 5 dagen na vestiging in Nederland.

Maak hier een afspraak.

Of maak telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 024. Dit telefoonnummer is bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Belt u via internet of vanuit het buitenland? Dan belt u  met: +31 24 329 90 00.

Wie en wat neemt u naar uw afspraak?

  • alle gezinsleden die ingeschreven moeten worden
  • geldig identiteitsbewijs van alle gezinsleden
  • akte van geboorte, indien nodig met apostille of legalisatie (rijksoverheid.nl) van alle gezinsleden
  • huwelijksakte, indien nodig met apostille of legalisatie (rijksoverheid.nl)
  • bij huren van woonruimte: kopie huurcontract
  • bij koopwoning: kopie koopcontract of kopie leveringsakte met vermelding nieuwe adres
  • bij inwoning: kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en een verklaring instemming medebewoning (pdf), ondertekend door de hoofdbewoner
  • bij inschrijving vanuit Curaçao, Sint-Maarten, Aruba of de Beseilanden: een bewijs van uitschrijving

Uw inschrijving in Nederland is binnen 5 tot 10 werkdagen voltooid.


Kosteloos.

Laden