ProductInrijden voetgangersgebied, toestemming vragen