refresh

ProductAsbestverwijdering melden

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.


Asbest is een stof die tot 1994 gebruikt werd in de bouw. Als het breekt of afbrokkelt, kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. 
 
U kunt (als particulier) asbesthoudend materiaal verwijderen. 

Lees wanneer en hoe u veilig asbest verwijdert in de folder Bouwen, slopen en asbest (pdf, 147 kb).

Melden
Dien een melding in tenminste vijf werkdagen voordat u het materiaal verwijdert. Onder het tabblad Regelen staat hoe u dit moet doen.

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verwerkt vervolgens uw melding. ODRN doet dit in opdracht van de gemeente.


Asbestverwijdering melden
Kies een van de mogelijkheden:

Na de melding
U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw melding.

Als uw melding voldoet aan de eisen, krijgt u een formulier waarmee u bij de Dar gratis inpakfolie kunt afhalen. U kunt het asbesthoudende materiaal hierin verpakken en vervolgens inleveren bij de Dar.
 
Voorwaarden
U mag als particulier zelf asbest verwijderen uit:

  • een woonverblijf (woning, woonkeet, woonwagen of logiesverblijf)
  • of een daarbij behorend bouwwerk (zoals een berging, garage of carport).
Het gaat dan om de volgende materialen:
  • niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
  • niet-gelijmde asbesthoudende (vinyl)vloertegels
  • geschroefde asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien
U mag maximaal 35 m2 asbesthoudend materiaal per kadastraal perceel verwijderen.

Belangrijk

Als uw melding voldoet aan de eisen mag u vijf werkdagen na ontvangst van de melding starten met het verwijderen van het asbesthoudende materiaal.

U ontvangt binnen vijf werkdagen na uw melding schriftelijk bericht.


Het melden van asbestverwijdering is kosteloos.
 
Inpakfolie is gratis op te halen bij de Dar op vertoon van het formulier dat u krijgt als u de melding heeft gedaan.

Laden