refresh

ProductLeerplicht

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.


Kinderen moeten volgens de huidige Leerplichtwet naar school vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Zij mogen al wel naar school als zij vier jaar zijn.

De leerplicht geldt tot en met het einde van het schooljaar waarin een kind zestien jaar is geworden.

Daarna geldt nog tot de 18e verjaardag de kwalificatieplicht (minimaal HAVO-niveau  of mbo niveau 2).

Meer weten?
Lees de uitgebreidere informatie over leerplicht.

Voor het eerst naar de basisschool?
Als u uw kind naar een basisschool in Nijmegen wilt laten gaan, dan moet u uw kind voor deze basisschool centraal aanmelden (digitaal loket).

Tussen de 17 en 27 jaar?

Nijmeegse jongeren van 17 tot 27 jaar kunnen met vragen over scholing, werk en inkomen terecht bij het Jongerenloket.

Controle
Als uw kind leerplichtig is, dan moet het op een school zijn ingeschreven en op de voorgeschreven tijden de school bezoeken. De directeur van de school heeft de bevoegdheid om, bij hoge uitzondering, verlof te verlenen.

De leerplichtambtenaren van de gemeente controleren of alle leerplichtige kinderen op een school zijn ingeschreven en stellen direct een onderzoek in wanneer er sprake is van schoolverzuim.


Voor het eerst naar de basisschool?
Als u uw kind naar een basisschool in Nijmegen wilt laten gaan, dan moet u uw kind voor deze basisschool centraal aanmelden (digitaal loket).

Tussen de 17 en 27 jaar?

Nijmeegse jongeren van 17 tot 27 jaar kunnen met vragen over scholing, werk en inkomen terecht bij het Jongerenloket.

Verlof buiten de reguliere vakanties?
Een verzoek om verlof buiten de reguliere vakanties om, kan bij hoge uitzondering worden verleend door de directeur van de school.

...

Lees meer over de Leerplichtwet (overheid.nl)

Laden