refresh

ProductParkeervergunning voor bewoners

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.

Woont u in een zone voor betaald parkeren in Nijmegen? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen. 

Op de mobiliteitskaart vindt u de gebieden waar parkeerregulering geldt en waar u een parkeervergunning nodig heeft om te kunnen parkeren.

De mobiliteitskaart geeft informatie over alle parkeerzones en -vergunninggebieden in Nijmegen.

Hoeveel parkeervergunningen kunt u aanvragen? 

Het aantal vergunningen is afhankelijk van onderstaande voorwaarden: 
 • Woont u in het centrum binnen de singels? Dan krijgt u maximaal 1 bewonersvergunning per adres. Met deze parkeervergunning mag u tussen 11 en 17 uur niet parkeren in de Tweede Walstraat, In de Betouwstraat, Van Welderenstraat, Van Broeckhuysenstraat en de Hertogstraat op dagen dat de winkels open zijn.
  Welk gebied valt precies binnen de singels? Ga naar de mobiliteitskaart en vink 'vergunningsgebieden'aan. Het gele gebied (dat centrum heet) is het gebied binnen de singels.

 • Woont u buiten de singels? Meer vergunningen per adres zijn mogelijk.

 • Per persoon krijgt u maximaal één vergunning.

Uitzonderingen:

 • Voor kamerverhuurbedrijven gelden andere uitgifteregels, zie hiervoor het uitwerkingsbesluit parkeren 2015.
 • Bewoners in vergunninggebieden K en L in Zwanenveld krijgen maximaal 2 bewonersvergunningen per adres.

Geen parkeerplaatsen beschikbaar in in uw zone?

Zijn er onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar, dan krijgt u een vergunning in een andere parkeerzone. U komt op de wachtlijst voor uw gebied. Zodra er een plaats vrijkomt, ontvangt u schriftelijk bericht.


Voorwaarden voor het aanvragen van een parkeervergunning
 • U staat volgens de basisregistratie personen ingeschreven als bewoner op een adres in het gebied waar parkeerautomaten staan of vergunninggebieden zijn aangewezen.
 • U heeft geen eigen parkeerplaats.
 • U bent eigenaar of houder van een auto (aantonen door kentekenbewijs deel Ib). De auto staat op uw naam.
 • In geval van een lease-auto neemt u een leaseverklaring mee.
 • Voor de vergunninggebieden Centrum, B, K of L geldt de voorwaarde dat u geen beschikking heeft over een eigen parkeerplaats.

Parkeervergunning aanvragen?
Kies een van de mogelijkheden:

U heeft nodig:
 • geldig identiteitsbewijs
 • het kenteken
 • een leaseverklaring, als u een lease-auto heeft

Let op: als u verhuist, kunt u pas een parkeervergunning aanvragen zodra uw gegevens in de Basis Registratie Personen (BRP) zijn opgenomen.
Had u voor uw verhuizing al een parkeervergunning? Zeg uw oude vergunning op nadat uw adresgegevens in de BRP zijn opgenomen, en vraag vervolgens een nieuwe vergunning aan.Parkeervergunning verlengen

Uw parkeervergunning wordt elk half jaar na betaling verlengd. Wanneer u niet betaalt vervalt uw parkeervergunning.Omzetten van uw kenteken (definitief of tijdelijk)
Kies een van de mogelijkheden:
U heeft nodig:
 • uw nieuwe of tijdelijke kenteken
 • geldig identiteitsbewijs
Let op: het omzetten van uw parkeervergunning mag 4 x per jaar steeds voor maximaal 1 week.


Betaalmethode wijzigen?

Let op: nadat u bent ingelogd met DigiD, klikt u rechtsboven in het scherm op uw naam. Vervolgens kunt u verder gaan met het afgeven van de machtiging.


Opzeggen van uw parkeervergunning
Kies een van de mogelijkheden:
 • Zeg uw vergunning op via het digitale parkeerloket.
  Het eventuele restbedrag wordt automatisch op uw rekening teruggestort. 
 • Maak een afspraak
  Neem een kopie van uw bankpas mee voor eventuele restitutie.

Direct klaar voor gebruik. (u ontvangt geen vignet)


Voor het aanvragen van een parkeervergunning gelden de volgende tarieven: 
 • binnen de singels: € 87,- per half jaar
 • buiten de singels: € 75,- per half jaar
U betaalt bij de aanvraag van de parkeervergunning: direct online of via automatische incasso, of in de Stadswinkel met pin of contant.
 
Zie ook:
Overzicht parkeertarieven (nijmegen.nl).

Uw lasten berekenen?
Gebruik de lokale lastenmeter (nijmegen.lokalelastenmeter.nl).

Loket Parkeren
De Stadswinkel
Mariënburg 30
6511 PS Nijmegen

Openingstijden

 • maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur: alleen met afspraak
 • donderdagavond 17.00 - 20.00 uur: alleen met afspraak

Telefonisch bereikbaar
Van maandag t/m vrijdag 8.30u -17.00 uur:

 • 14024
 • vanuit het buitenland of via internet: +31 24 329 90 00

Postadres
Postbus 1065
6501 BB Nijmegen

E-mail
parkeren@nijmegen.nl

Laden