refresh

ProductPeutertoeslag

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.


U kunt peutertoeslag aanvragen voor een kind in de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden t/m 3 jaar oud. U maakt gebruik van een peuterarrangement (een peuterarrangement is de nieuwe naam voor peuteropvang).

U kunt vergoeding krijgen voor:
 • 2 dagdelen voor een kind van 2 jaar
 • 3 dagdelen voor een kind van 3 jaar
 • 4 dagdelen voor een kind met een Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)-indicatie*
een consultatiebureau geeft een VVE-indicatie af als het kind risico loopt op een taal en/of ontwikkelingsachterstand.

Voorwaarden
 • U en uw (kind)eren wonen en staan ingeschreven in de gemeente Nijmegen.
 • U gebruikt een peuterarrangement van een instelling die inschreven staat in het Landelijk Register Kinderopvang (landelijkregisterkinderopvang.nl).
 • U betaalt altijd een eigen bijdrage voor het peuterarrangement, ook al vraagt u Peutertoeslag aan. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het (gezamenlijk) toetsinginkomen en de uurprijs van de kinderopvanginstelling.
 • U heeft geen recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst over álle uren opvang.
 • Wijzigingen die de hoogte van uw Peutertoeslag kunnen beïnvloeden geeft u schriftelijk door aan Bureau Inkomensondersteuning van de gemeente Nijmegen.
 • De Peutertoeslag is inkomensafhankelijk en wordt berekend met de maximum uurprijs van de Belastingdienst/Wet kinderopvang.
 • U krijgt nooit meer dan de maximale uurprijs vergoed.
 • U krijgt Peutertoeslag vanaf de datum van uw aanvraag, níét met terugwerkende kracht.
Als blijkt dat u recht heeft op Peutertoeslag, wordt de toeslag rechtstreeks betaald aan de kinderopvanginstelling.


Aanvragen
Print het aanvraagformulier (pdf, 232 kB) en verzend per post.

Let op
: als u recht heeft op Peutertoeslag, wordt de toeslag rechtstreeks betaald aan de kinderopvanginstelling.

Wijzigen?
Print het wijzigingsformulier (pdf) en verzend per post.

Hulp nodig bij het invullen van formulieren?
 
Gebruik het digitaalhulpplein.nl of ga naar de Stip in uw wijk (www.stipnijmegen.nl).

Kosteloos.


Wetgeving

Afdeling Zorg en Inkomen
De Stadswinkel
Mariënburg 30
6511 PS Nijmegen

Telefonisch bereikbaar:
14 024
maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur
14 024 kunt u niet bellen via internet of vanuit het buitenland. Meer info

Postadres:
Postbus 1065
6501 BB Nijmegen

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur, alleen met afspraak

Mail:
inkomensondersteuning@nijmegen.nl

Laden