refresh

ProductSubsidies algemeen

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.


Organisaties op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, werk & inkomen en werk & welzijn kunnen jaarlijks een subsidie ontvangen.
Vraag subsidie aan via het aanvraagformulier (pdf).
 
Subsidie van € 20.000 of hoger aanvragen?
Raadpleeg de instructie (pdf).

Belangrijk
  • Dien de jaarsubsidies in voor 15 mei (van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar).
  • Beschrijf de activiteiten (aard, aantal activiteiten en aantal deelnemers) waarvoor u de subsidie aanvraagt.
  • Geef de inkomsten en uitgaven voor de activiteiten aan.
  • Onderteken de subsidieaanvraag.

Wijziging bestuursgegevens doorgeven
Kijk hiervoor op tabblad Regelen.

Aanvragen
Kies een van de mogelijkheden:

Let op:

  • Dien de jaarsubsidies in voor 15 mei (van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar).
  • Beschrijf de activiteiten (aard, aantal activiteiten en aantal deelnemers) waarvoor u de subsidie aanvraagt.
  • Geef de inkomsten en uitgaven voor de activiteiten aan.
  • Onderteken de subsidieaanvraag.
  • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt moet u bestuursgegevens doorgeven. Dit kan ook online, zie kopje 'bestuursgegevens melden' hieronder.
  • Een wijziging in de samenstelling van het bestuur moet u altijd doorgeven.

Bestuursgegevens melden
Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Of heeft u al eerder subsidie aangevraagd en zijn er wijzigingen in de bestuurssamenstelling en/of adres?

Meld de bestuursgegevens via een van de volgende mogelijkheden:

Aanvragen die voor 15 mei (van het jaar voorgaande aan het subsidiejaar) zijn ingediend ontvangen uiterlijk 31 december bericht.

Kosteloos.

Laden