refresh

ProductVerhuizing melden

Hieronder ziet u informatie over dit product. Klik op de tabbladen in het horizontale menu om meer informatie te zien.


Verhuist u naar of binnen Nijmegen? Geef uw verhuizing door aan de gemeente.Wanneer geeft u uw verhuizing door?
Vanaf 4 weken vóór de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

Let op:
 • U geeft de verhuizing binnen 5 dagen na de verhuizing door? De gemeente verwerkt uw verhuizing op de door u aangegeven verhuisdatum.
  Voorbeeld: ik verhuis op 1-1-2017 en geef dit door op 5-1-2017. Dan wordt de verhuisdatum 1-1-2017.

 • U geeft uw verhuizing na meer dan 5 dagen door? De gemeente verwerkt de datum van ontvangst als verhuisdatum.
  Voorbeeld: ik verhuis op 1-1-2017 en geef dit door op 7-1-2017. Dan wordt de verhuisdatum 7-1-2017.


Gaat u op kamers?
In de verhuismelding wordt gevraagd of u hoofdbewoner of medebewoner bent. Als u een huurcontract op uw naam heeft, bent u hoofdbewoner (van uw eigen kamer).

Adres laten doorgeven door woningcorporatie
Op uw verzoek kan de woningcorporatie (De Gemeenschap, Woongenot, Standvast Wonen, Portaal Nijmegen of Talis) uw verhuizing aan de gemeente doorgeven.

Verhuist u naar een andere gemeente?
Geef uw verhuizing door aan uw nieuwe gemeente. U hoeft zich niet af te melden bij de gemeente Nijmegen.


Verhuizing doorgeven met DigiD
 • Niet-gezinsleden van 16 jaar en ouder moeten zélf hun verhuizing doorgeven. Oók als u allemaal tegelijk naar hetzelfde nieuwe adres verhuist.
 • Scan alle bijlagen en voeg die toe aan de melding.
 • Dien de melding in met DigiD
Verhuizing doorgeven met printformulier                
 • U kunt in één keer de verhuizing doorgeven van alle mensen die samen van het oude naar het nieuwe adres verhuizen.
 • Niet-gezinsleden van 16 jaar en ouder moeten allemaal het formulier tekenen en een kopie van hun identiteitsbewijs meesturen.
 • Print het aanvraagformulier (pdf) en verzend per post.
 • Indien nodig: print extra het formulier verklaring instemming medebewoning (pdf). Voor kamerbewoners geldt: als u een huurcontract op uw naam heeft, bent u hoofdbewoner van uw kamer en heeft u dit formulier níet nodig.

Verhuizing doorgeven door langs te komen

Meesturen/meenemen

 • kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart, bij de identiteitskaart een kopie van beide kanten)
 • kopie geldig identiteitsbewijs van eventuele meeverhuizende niet-gezinsleden van 16 jaar en ouder
 • bij koopwoning: kopie koopcontract of kopie leveringsakte met vermelding nieuw adres (alléén de bladzijde(n) waarop naam, adres en handtekening (geen paraaf) staan)
 • bij huren van woonruimte of kamer: kopie huurcontract (alléén de bladzijde(n) waarop naam, adres, ingangsdatum huur en handtekening van zowel huurder als verhuurder (geen paraaf) staan)
 • bij inwoning (u heeft dan zelf geen huurcontract, bijv. bij onderhuur): een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de hoofdhuurder en een verklaring instemming medebewoning (pdf), ondertekend door de hoofdhuurder.


Ben ik hoofdbewoner of medebewoner?
In de verhuismelding wordt gevraagd of u hoofdbewoner of medebewoner bent. Gaat u op kamers? Als u een huurcontract op uw naam heeft, bent u hoofdbewoner (van uw eigen kamer).

Met het formulier verklaring instemming medebewoning (pdf) verklaart u als hoofdbewoner/hoofdhuurder dat u ermee akkoord gaat dat de in de verklaring genoemde(n) bij u komt/komen inwonen.


Ik ben jonger dan 16 jaar 
Minderjarigen (jonger dan 16 jaar) kunnen niet zelf een verhuizing doorgeven, ook niet als zij zelfstandig wonen. Een ouder, voogd of instelling moet de verhuizing namens de minderjarige melden.

Verhuizing kind(eren) waarbij een ouder achterblijft
Als kinderen (die jonger zijn dan zestien jaar) verhuizen en één ouder achterblijft op het adres, is schriftelijke toestemming van beide ouders nodig inclusief een kopie van beide identiteitsbewijzen.


Ik verhuis vanuit het buitenland naar Nijmegen
Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Nijmegen? En blijft u hier minimaal 4 maanden wonen? Dan zijn er 3 mogelijkheden:
 • U komt nu voor het eerst in Nederland wonen, of u bent vóór 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken en u komt terug. Kijk wat u moet doen bij eerste inschrijving in Nederland (digitaal loket).
 • U bent op of na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken en u komt nu in Nijmegen wonen. Kijk wat u moet doen bij hervestiging vanuit het buitenland (digitaal loket).
 • U bent op of na 1 oktober 1994 uit Nederland vertrokken en heeft in het buitenland kinderen gekregen. Maak een afspraak via telefoonnummer 14024.
Ik verhuis naar het buitenland
Ga naar emigratie (digitaal loket).


Verschil gezinsleden en niet-gezinsleden
 • Gezinsleden zijn: echtgenoten, geregistreerde partners, hun pleeg- adoptie- en eigen kinderen en hun inwonende ouders.
 • Niet-gezinsleden zijn alle anderen dus ook ongehuwde partners die samenwonen zonder akte van geregistreerd partnerschap, inwonende broers/zussen van de hoofdbewoner of meeverhuizende huurders.
 • De verwerking van uw melding in de basisregistratie personen (brp) duurt in principe 5 werkdagen vanaf uw verhuisdatum.

 • Nadat uw melding in het brp is verwerkt, ontvangt u binnen enkele weken de schriftelijke bevestiging.

 • Wilt u eerder weten of u al staat ingeschreven?

  • Log in op MijnOverheid en kijk of uw inschrijving is verwerkt.
  • Of kom mét uw legitimatiebewijs langs in de Stadswinkel. Let op: u kunt hierover niet bellen.

Kosteloos.

Schriftelijke bevestiging van de verhuismelding

 • nieuwe inwoner Nijmegen: als u een nieuwe inwoner bent, ontvangt u binnen enkele weken na inschrijving een welkomstbrief. In deze brief is de datum van inschrijving vermeld. De achterzijde van de brief is Engelstalig.

 • inwoner in Nijmegen: verhuist u binnen Nijmegen? Dan ontvangt u binnen enkele weken na verwerking van de melding in het brp een brief (pdf). In deze brief is de datum van inschrijving vermeld.

 • verhuizing ligt in de toekomst: van een verhuisaangifte die in de toekomst ligt en die per post is verstuurd krijgt u géén ontvangstbevestiging. Pas op het moment dat de verhuizing verwerkt is krijgt u een bevestiging met daarin de datum van verhuizing.

 • brief kwijt of niet ontvangen: u heeft geen brief ontvangen en wilt weten of u goed staat ingeschreven? Neem contact op met de gemeente, telefoonnummer 14024.

Problemen met wegafsluitingen of parkeren              
Verkeerspaaltjes, wegafsluitingen of parkeerregels kunnen lastig zijn bij een verhuizing. De meest voorkomende ongemakken in Nijmegen en wat u ermee kunt doen:
 • afgesloten voetgangersgebied: het voetgangersgebied in Nijmegen centrum is alleen 's morgens open voor (vracht)auto's: maandag t/m zaterdag van 6:00 - 12:00 uur en zondag van 7:00 - 13:00 uur. Buiten die tijd is het gebied afgesloten met roadbarriers. Zonder speciale toestemming kunnen auto's het gebied dan niet in of uit. Moet u per se 's middags, of 's avonds verhuizen? Vraag dan op tijd een inrij-ontheffing (digitaal loket) aan. Op de plattegrond van het centrum zijn de straten waar auto's niet in kunnen rijden aangegeven met lichtblauw.

 • parkeerregels: moet u voor uw verhuizing per se laden of lossen op een plek waar dat volgens de verkeersregels niet mag? Bijvoorbeeld op een voet- op fietspad of op een parkeerplaats voor vergunninghouders? Vraag dan een ontheffing RVV (digitaal loket) aan.

 • verkeerspaaltjes: verhuist u naar of uit een straat die afgesloten is met verkeerspaaltjes? Bijvoorbeeld een woonerf. Vraag dan op tijd aan om deze paaltjes te verwijderen (digitaal loket). Minimaal 3 werkdagen van tevoren.

Adreswijziging doorgeven aan Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Uw adreswijziging wordt automatisch doorgegeven aan de SVB.

Wanneer de verhuizing een wijziging betekent in de samenstelling van het huishouden, dan moet u díe wijziging alsnog zelf doorgeven aan de SVB omdat de Basisregistratie personen (brp) hierover geen gegevens bevat. Een wijziging in de samenstelling van het huishouden is bijvoorbeeld dat twee mensen gaan samenwonen of juist uit elkaar gaan. De samenstelling van het huishouden kan van invloed zijn de hoogte van bijvoorbeeld het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering Anw of de AIO-aanvulling.

Als de SVB de wijziging niet tijdig doorkrijgt, kan u een boete krijgen. Dit wil de SVB zoveel mogelijk wil voorkomen. Kijk voor meer informatie op de website van de SVB (svb.nl).

Wetgeving
Laden